Prathiksha Polaroids

Prathiksha S polas - 1
Prathiksha S polas - 2
Prathiksha S polas - 3
Prathiksha S polas - 4
Prathiksha S polas - 5

Height: 173     Bust: 31.5     Waist: 23.5     Hips: 34     Shoe Size: 39  

FAZE

Creative Management